CzłonkostwoObecnie Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi skupia 160 Członków, reprezentujących różne specjalności medyczne:

 • otorynolaryngologia
 • chirurgia głowy i szyi
 • foniatria
 • audiologia
 • onkologia kliniczna
 • radioterapia
 • patomorfologia
 • radiologia
 • stomatologia
 • logopedia
 • fizjoterapia
 • pielęgniarstwo

Celem zapisu do Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi, nalezy uzupełnić DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ, przesłać ją mailem pod adres Towarzystwa: glowaiszyja@wco.pl oraz uiścić składkę w wysokości 20zł/rocznie

Numer konta bankowego

76 1140 1124 0000 2700 5500 1001
mBANK ODDZIAŁ POZNAŃ