Trzeci Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi


 

Głośno i wyraźnie – zrozumieć i przeciwdziałać
Weź udział w Trzecim Europejskim Tygodniu Profilaktyki Nowotworów
Głowy i Szyi

 

Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, realizowany jest w ramach międzynarodowej kampanii Make Sense, którą zainicjowało i prowadzi Europejskie Stowarzyszenie Głowy i Szyi (EHNS – European Head and Neck Society) w ścisłej współpracy z organizacjami środowisk medycznych oraz pacjentów. Za realizację działań w Polsce odpowiada Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi.  

W tym roku kampania koncentruje się m.in. na wprowadzeniu jednolitych standardów opieki nad pacjentem cierpiącym z powodu raka głowy i szyi. W tym celu, opracowano program działań edukacyjno-informacyjnych prowadzonych we współpracy z pracownikami służby zdrowia i przedstawicielami organizacji pacjenckich. Tegoroczne przekazy kampanii będą dotyczyły znaczenia leczenia interdyscyplinarnego w onkologii. Umożliwia ono nie tylko realizację wczesnej diagnostyki, która przekłada się bezpośrednio na poprawę wskaźników przeżycia pacjentów, ale także wdrożenie efektywnego planu terapii.

Fakty na temat nowotworów głowy i szyi:

·         Rak głowy i szyi jest 6-tym najczęściej występującym nowotworem na świecie

·         Co roku w całej Europie nowotwór głowy i szyi zostaje zdiagnozowany u 350 tysięcy osób, a z jego powodu umiera 62 000 chorych

·         W Polsce nowotwory głowy i szyi stanowiły w 2012 roku 9% wszystkich nowotworów rozpoznanych u mężczyzn oraz 5% u kobiet – w sumie zdiagnozowano prawie 11 000 zachorowań oraz odnotowano blisko 6 000 zgonów.

·         Rak głowy i szyi występuje o połowę rzadziej niż rak płuc, ale dwa razy częściej
niż rak szyjki macicy

·         Około 60% osób zgłasza się do specjalisty w zaawansowanym stadium choroby

·         Około 60% osób z rozpoznanym zaawansowanym stadium choroby umiera w okresie
5 lat

·         Mężczyźni 2-3 razy częściej chorują na nowotwory głowy i szyi, ale liczba zachorowań wśród kobiet wzrasta

·         Rak głowy i szyi najczęściej występuje u osób powyżej 40-go roku życia, ale w ostatnich latach w całej Europie, w tym również w Polsce, odnotowuje się wzrost zachorowań wśród ludzi młodych poniżej 40-go roku życia

 

Jednolite standardy opieki

Zapewnienie pacjentom najwyższych. standardów opieki, jest niezbędne, by poprawić ich wyniki leczenia. Dostęp do usług medycznych, jak również standardy opieki zdrowotnej różnią się w poszczególnych krajach europejskich. To powoduje, że tylko niektórzy pacjenci mają możliwość skorzystania z optymalnej opieki interdyscyplinarnego zespołu ekspertów, zabiegów chirurgicznych i terapii, które, zdaniem Europejskiego Stowarzyszenia, powinny stanowić standard. Presja ekonomiczna powoduje, że wprowadzenie jednolitych systemów usług medycznych we wszystkich krajach jest wyzwaniem, ale na szczeblu krajowym pracownicy służby zdrowia mają obowiązek dążyć do zapewnienia chorym jak najefektywniejszej opieki. Aby stworzyć dla nich wytyczne w tym zakresie, obecnie obowiązujące międzynarodowe rekomendacje dotyczące leczenia raka głowy i szyi (w tym wytyczne ESMO) zostały ponownie przeanalizowane pod kątem określenia obszarów wspólnych, które mogłyby stanowić wzór dla standardów leczenia.

 

Szkolenia dla studentów i środowiska medycznego

Od 21-25 września w szkołach i na uniwersytetach zarówno w Europie, jak i całej Polsce, zrealizowane zostaną wykłady poświęcone chorobie i jej objawom.

III Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi zakończy dzień leczenia interdyscyplinarnego 25 września. Tego dnia w Wiedniu odbędzie się konferencja European Cancer Congress (ECC), podczas której wystąpią eksperci kampanii Make Sense specjalizujący się w zakresie nowotworów głowy i szyi.

Bezpłatne badania profilaktyczne w całej Polsce

W ramach III Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi możliwe będzie skorzystanie z bezpłatnych badań profilaktycznych, realizowanych w wybranych ośrodkach medycznych w całej Polsce.

Lista ponad 40-tu placówek wraz z terminami przyjęć dostępna jest na stronie www.makesensecampaign.eu/pl/awareness-week.

 

Wspólnym Głosem dla pacjentów dotkniętych nowotworem głowy i szyi

Tegoroczna edycja kampanii będzie prowadzona również na portalach mediów społecznościowych pod hasłem „Uniting Voices – Wspólnym Głosem”. Celem podjętych działań jest dotarcie do jak najszerszej grupy osób z przekazami kampanii uwrażliwiającymi na wagę wczesnej i interdyscyplinarnej diagnostyki.

 

·         Jeżeli chcesz wesprzeć akcję i wziąć udział w naszym „wirtualnym chórze”:

o   Nagraj siebie, kiedy śpiewasz (lub udajesz, że śpiewasz!) piosenkę „Your the Voices” Johna Farnhama [https://www.youtube.com/watch?v=tbkOZTSvrHs].

o   Udostępnij swoje nagranie w mediach społecznościowych dodając: @MakeSenseCmpn #UnitingVoices #hncsm

o   W dniach 21-25 września obejrzyj swoje nagranie, połączone z innymi w jeden chór głosów z całej Europy śpiewających ten sam utwór!

•   Pokaż swoje wsparcie nagrywając film:

o   Nie chcesz śpiewać, ale chcesz wesprzeć nasze działania? Nagraj siebie mówiącego/mówiącą, że oddajesz swój głos na poprawę wyników leczenia Nowotworów Głowy i Szyi (podczas kręcenia filmu trzymaj kartkę
z napisem #UnitingVoices). Namów swoich znajomych, aby zrobili to samo.

o   Film trwający ok. 5-15 sekund, zamieść w mediach społecznościowych dodając: @MakeSenseCmpn #UnitingVoices #hncsm

 

Do wykonania nagrań wystarczy, że użyjesz kamery internetowej lub telefonu komórkowego.

 

Jak jeszcze można się zaangażować?

Osoby, które chciałyby wesprzeć działania III Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi oraz szerzyć wiedzę na temat choroby, organizatorzy serdecznie zachęcają do włączenia się w poniższe aktywności:

·         Podpisanie petycji skierowanej do Parlamentu Europejskiego zachęcającej
do wdrożenia Białej Księgi „Nowotwory głowy i szyi: uleczalna choroba, która zabija ponad połowę chorych. Zróbmy coś z tym!” opublikowanej w 2013 r. www.makesensecampaign.eu/petition

·         Pobranie ulotek i plakatów promujących kampanię i poinformowania jak największej liczby osób o objawach choroby www.makesensecampaign.eu/downloads

·         Odwiedzenie profilu kampanii na Facebooku oraz udostępnienia wideo ze strony internetowej kampanii i dodania hashtagu #UnitingVoices www.facebook.com/pages/Make-Sense-Campaign/372091092995793?fref=ts

·         Dołączenia do rozmowy na Twitterze i stosowania hashtagu #UnitingVoices

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.makesensecampaign.eu. 

 

Data wydarzenia: 21-09-2015 ÷ 25-09-2015

Więcej informacji na stronie: http://oppngis.pl/pl/