Wielkopolskie Sympozja Onkologiczne 8-9.03.2013 KALISZ


Szanowni Państwo,

W ostatnich latach obserwujemy stały wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce. Wyniki leczenia oraz przeżycia naszych chorych są coraz lepsze, ale wciąż dalekie od oczekiwań. Zjawisko to związane jest ze zbyt późnym zgłaszaniem się chorych w zaawansowanym stadium choroby do leczenia onkologicznego. Postanowiliśmy poprawić tę sytuację wdrażając cykliczne spotkania naukowe poświęcone nowotworom o różnych lokalizacjach narządowych. Będziemy się starać przybliżyć zagadnienia związane z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem koleżankom i kolegom reprezentującym różne dziedziny medycyny, szczególnie lekarzom rodzinnym. Promując naszą edukacyjną propozycję będziemy organizować sympozja w kolejnych pięknych miastach naszego regionu. Zaczynamy od Kalisza – pierwszej stolicy Polski.

W imieniu Komitetu Naukowego zapraszam do Kalisza,

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński

 

Program


08.03.2013
11.00-11.10
Otwarcie Sympozjum
Prof.  dr hab. Wojciech Golusiński
11.10-13.40
Nowotwory płuca i klatki piersiowej
Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz, Prof. dr hab. Rodryg Ramlau
 • Terapie ukierunkowane molekularnie w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca - Prof. dr hab. Rodryg Ramlau
 • Rola bronchoskopii autofluorescencyjnej w diagnostyce wczesnych zmian nowotworowych - Dr Piotr Donat
 • Współczesne metody postępowania w leczeniu chorych na złośliwego międzybłoniaka opłucnej - Dr Maciej Bryl
 • Chirurgiczne leczenie raka płuca- Prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz
 • Techniki miniinwazyjne w diagnostyce i leczeniu raka płuca - Dr Cezary Piwkowski
 • Leczenie przerzutów nowotworowych do płuc za pomocą lasera neodymowo-yagowego - Dr Paweł Zieliński
 • Rola radioterapii w leczeniu raka płuca- Dr Mirosaława Matecka-Nowak
 
13.40-14.40
Lunch
 14.45-17.15
Nowotwory układu nerwowego
Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. Tomasz Trojanowski, Dr hab. Radosław Rola
 • Aktualny standard postępowania i eksperymentalne protokoły leczenia złośliwych guzów glejopochodnych - Dr hab. Radosław Rola
 • Standardy postępowania w leczeniu chirurgicznym pacjentów z wysokozróżnicowanymi guzami glejopochodnymi - Prof. dr hab. Henryk Majchrzak
 • Rola neurochirurga w leczeniu chorych z przerzutami do OUN - Prof. dr hab. Tomasz Trojanowski
 • Śródoperacyjny rezonans magnetyczny / IMRT/ - nowe możliwości poprawy bezpieczeństwa i radykalności leczenia operacyjnego guzów mózgu - Prof. dr hab. Włodzimierz Jarmundowicz
 • Leczenie chirurgiczne nadnamiotowych przerzutów do mózgu u ludzi starszych - prof. dr hab. Włodzimierz Libert
 • Leczenie operacyjne przerzutów nowotworowych do kręgołupa szyjnego - Prof. dr hab. Roman Jankowski
 • Postęp w technikach radioterapii guzów mózgu - Prof. dr hab. Julian Malicki
 
 
09.03.2013
10.00-12.30
Nowotwory Głowy i Szyi
Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. Wojciech Golusiński, Prof. dr hab. Krzysztof Składowski
 • Epidemiologia nowotworów głowy i szyi w Polsce i Europie -                 Lek. med. Ewa Majchrzak
 • Leczenie chirurgiczne nowotworów głowy i szyi - Prof. dr hab. Wojciech Golusiński
 • Uzupełniająca, pooperacyjna radio i radiochemioterapia chorych na raka głowy i szyi - Dr Tomasz Rutkowski
 • Nowoczesna radiochemioterapia jako leczenie definitywne i oszczedzające chorych na raka gardła i krtani -                                 Prof. dr hab. Krzysztof Składowski
 • Brachyterapia radykalna i paliatywna nowotworów głowy i szyi - Dr hab. Janusz Skowronek
 • Radioterapia sterowana obrazem (IGRT) jako kolejny krok w kierunku poprawy wyników leczenia - Prof. UM dr hab. Piotr Milecki
12.30 - 13.00
Przerwa kawowa
13.00
Zakończenie

 

Więcej informacji na stronie: www.wco.pl/wso