Debata Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi - 08.04.2013, Warszawa


Dnia 08.04.2013 w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się debata zatytułowana: „2013 – rokiem walki z nowotworami głowy i szyi”, podczas której dyskutowano na temat założeń I Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Program ogłoszony został 12.12.2012r. z inicjatywy prof. Wojciecha Golusińskiego – Kierownika Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w Wielkopolskim Centrum Onkologii, prezesa Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi, przy współpracy z prof. Henrykiem Skarżyńskim – Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Otolaryngologii. Celem programu jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie wykrwania wczesnych objawów nowotworów głowy i szyi. Inicjatorzy programu planują utworzyć Centralny Ośrodek Koordynujący oraz wprowadzić pilotaż skryningu w wybranych ośrodkach w Polsce. Chęć współpracy zadeklarowało zarówno wielu specjalistów z całego kraju, jak również przedstawiciele mediów.  Swoją pomoc obiecał m.in. dr Janusz Meder – prezes Polskiej Unii Onkologii.

W ramach szeroko pojętej edukacji w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i szyi planowane są następujące zadania:

·         współpraca z różnymi środowiskami pracowników ochrony zdrowia,

·         organizacja warsztatów szkoleniowych dla personelu medycznego, dotyczących czynników ryzyka zachorowania na nowotwory głowy i szyi,

·         Opracowanie poradnika i innych materiałów edukacyjnych, ulotek, plakatów
(w wersji papierowej i elektronicznej),

·         Propagowanie tematyki związanej z nowotworami głowy i szyi podczas konferencji organizowanych przez różne towarzystwa naukowe,

·         redakcja kwartalnika przeznaczonego dla pracowników ochrony zdrowia.