European Head and Neck Course ONLINE


EUROHNC - baner

Szanowni Państwo,

W związku z trwającą sytuacją związaną z pandemią COVID-19 zmuszeni jesteśmy do zmiany formuły kursu. 

13 edycja Kursu EUROHNC odbędzie się w dniach 14 - 16 stycznia 2021r. online.

Dzięki zmienionej formule kursu, nie wychodzący z domu, będą Państwo mieli okazję spotkać i wysłuchać wykładów autorytetów w dziedzinie head and neck z całego świata. Podczas kursu dostępny będzie interaktywny czat na żywo, który sprawi, że będziecie Państwo mogli w sposób aktywny uczestniczyć w kursie: zadawać pytania naszym gościom, proponować ścieżki leczenia podczas Case Presentation. Wszyscy wykładowcy, zaproszeni do udziału w kursie w formie tradycyjnej, potwierdzili swój udział w kursie online.

Mamy nadzieję, że kolejna edycja kursu odbędzie się w formie tradycyjnej, jednak dołożymy wszelkich starań aby przyszłoroczna wersja online została pozytywnie odebrana przez uczestników.

---------------

Ladies and gentlemen,

Due to the ongoing situation related to the COVID-19 pandemic, we are forced to change the formula of the course.

The 13th edition of the EUROHNC Course will be held on January 14-16, 2021. online.

Thanks to the changed course formula, you will have the opportunity to meet and listen to lectures by authorities in the field of head and neck from all over the world, without leaving your home. During the course, an interactive live chat will be available, which will allow you to actively participate in the course: ask questions to our guests, propose treatment paths during the Case Presentation. All lecturers invited to participate in the traditional form of the course confirmed their participation in the online course. We hope that the next edition of the course will be held in a traditional form, but we will make every effort to ensure that next year's online version is positively received by participants.

REJESTRACJA/REGISTRATION:

Wypełniony formularz rejestracyjny prosimy nadsyłać na adres: ehnc@wco.pl 

Please send the completed registration form to: ehnc@wco.pl 

Przelew/Banking transfer:

OPŁATA W PLN:

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi

Tytułem: Eurohnc2020; Nazwa Banku: mBank

Adres Banku: ODDZIAŁ POZNAN, ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań

IBAN: PL 11114011240000270055001007

BIC/Swiftcode: BREXPLPWMBK

 

PAYMENTS IN EURO:

Polish Society of Head and Neck Cancer

Title: Eurohnc2020; Name of the bank: mBank

Bank address: BRANCH POZNAN, 42 Polwiejska Street, 61-888 Poznan

IBAN: PL 49114011240000270055001002

BIC/Swiftcode: BREXPLPWMBK

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Settle credit card and e-transfer is carried out through Dotpay.pl

Logo DotpayLogo MastercardLogo Visa

 

Zapraszam Państwa serdecznie do udziału,

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego,

prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński
Prezes Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi

Prezydent European Head and Neck Society

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w Wielkopolskim Centrum Onkologii

 

Sponsorzy