I OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY CHIRURGII ROBOTOWEJ


 

SzanownI Państwo!

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego zapraszam Państwa do udziału w I Ogólnopolskich Warsztatach Chirurgii Robotowej, które odbędą się w dniach 14-15 listopada 2019r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Organizatorami Warsztatów są Katedra i Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej w Wielkopolskim Centrum Onkologii oraz Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi.

Metodą z wyboru stosowaną w leczeniu nowotworów regionu głowy i szyi jest radykalne leczenie operacyjne, uzupełnione często radioterapią lub radiochemioterapią. Pomimo stałego postępu technologicznego dotyczącego techniki operacyjnej, napromieniania i chemioterapii celowanej, wyniki leczenia są nadal niezadowalające. Przezustna chirurgia robotowa (TORS) z wykorzystaniem systemu Robotowego Da Vinci to nowoczesna metoda operacyjnego leczenia nowotworów regionu głowy i szyi, pozwalająca chirurgom uzyskać bardzo dobry wgląd w pole operacyjne. Dzięki temu, możliwe jest niezwykle precyzyjne usunięcie guza, z zachowaniem odpowiedniego marginesu zdrowych tkanek i zdecydowane zmniejszenie urazu okołooperacyjnego. Operacje nową techniką, podnoszą jakość życia pacjenta, jednocześnie zapewniają poprawę wyników leczenia onkologicznego. Zastosowanie chirurgii robotowej w wielu przypadkach pozwala uniknąć chorym leczenia uzupełniającego, co wiąże się między innymi ze zmniejszeniem całościowych kosztów leczenia.

Podczas Warsztatów, uczestnicy  będą mieli okazję zapoznać się m. in. ze wskazaniami do operacji przy użyciu robota, organizacją sali operacyjnej w przypadku takich operacji, jakością życia pacjentów po operacji robotowej w porównaniu z chirurgią klasyczną. Dzięki zainstalowanemu w urządzeniu systemu szkoleniowego, będzie można samodzielnie usiąść za konsolą robota i wypróbować własne możliwości. Drugi dzień warsztatów w całości poświęcony będzie przekazowi z sali operacyjnej – będą odbywały się transmisje na żywo z operacji przy użyciu Robota DaVinci, który jak pierwszy w Polsce został użyty w Katedrze i Klinice Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej przy operacji nowotworów głowy i szyi.

Z poważaniem,

Prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński 

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

w Wielkopolskim Centrum Onkologii

Prezes Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi

European Head and Neck Society President          


 • MIEJSCE:

Wielkopolskie Centrum Onkologii s. 6051

 • ORGANIZATORZY:

 • PATRONAT NAUKOWY:
 1. prof. Wojciech Golusiński
 • PATRONAT HONOROWY:
 1. Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii  - prof. Julian Malicki
 2. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - prof. Andrzej Tykarski
 3. Konsultant Krajowy w dziedzinie otorynolaryngologii  - prof. Henryk Skarżyński
 • OPŁATA:

800 zł

 • REJESTRACJA:

Wyłącznie drogą mailową: kinga.lunitz@wco.pl

 • BIURO ORGANIZACYJNE:

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi

ul. Garbary 15 61-866

Poznań tel. 61 88 50 929

email: glowaiszyja@wco.pl

www.glowaiszyja.pl


 

 

                        

Do pobrania