INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII: wyzwania - możliwości praktyczne - perspektywy


Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!
 
W imieniu Komitetu Organizacyjnego chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić do udziału w Konferencji naukowo-szkoleniowej ”Innowacje w otolaryngologii, wyzwania, możliwości praktyczne, perspektywy”, która odbędzie w Kołobrzegu w dniach 17-19 września 2015 r.
Naszym nadrzędnym celem, jest przybliżenie środowisku lekarzy otorynolaryngologów, a zwłaszcza młodszemu pokoleniu, możliwości, które daje Unia Europejska w zakresie edukacji. Będziemy przedstawiać najnowsze rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia w zakresie onkologii, audiologii i rynologii. Integralną częścią sesji panelowych, będą konsylia omawiające poszczególne przypadki przez interdyscyplinarne zespoły. Chcemy, aby ta część programu była częścią aktywną pozwalającą uczestniczyć w planowaniu diagnozy i podejmowaniu decyzji dotyczących terapii.
Oferta edukacyjna obejmująca kursy, dla młodych kolegów, została tak dobrana, aby pozwoliła na uzupełnienie wiedzy w tych obszarach, które najczęściej są problematyczne w praktyce codziennej.
Jest też niepowtarzalna szansa anonimowego sprawdzenia swojej wiedzy i podejścia do próbnego egzaminu z otorynolaryngologii. Nic tak nie motywuje do dalszej edukacji, jak określenie poziomu swojej wiedzy.
W trakcie konferencji odbędą się spotkania koordynatorów badań profilaktycznych z zakresu onkologii i audiologii. Zależy nam, żeby jak najwięcej naszych kolegów uczestniczyło w tych otwartych dla wszystkich programach badań przesiewowych. Obecni będą przedstawiciele koordynujący program na różnym etapie.
Istotną częścią programu będzie dyskusja plenarna z udziałem konsultantów wojewódzkich i zespołu konsultanta krajowego dotycząca przeglądu wyceny procedur medycznych w otorynolaryngologii. Jedna z sesji plenarnych dotycząca nowych technologii będzie odbywała się pod patronatem Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk.
Jesteśmy przekonani, że spędzone wspólnie chwile nad polskim morzem uczyni to wrześniowe spotkanie niezapomnianym i miłym wydarzeniem naukowym jak i towarzyskim.
 
Serdecznie zapraszamy do Kołobrzegu!
 
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
 
Prof. dr hab. Wojciech Golusiński
Prof. dr hab. Henryk Skarżyński
 
 
 
PROGRAM
 
17 września 2015
 
 
 
od 11.00 rejestracja
 
12.00 – 13.00 – kurs USG w nowotworach głowy i szyi
 
dr hab. Agnieszka Trojanowska, lek. Łukasz Łuczewski
 
12.00 – 13.00 – kurs Vestibulologia – prof. dr hab. Katarzyna Osińska
 
13.00 – Otwarcie Konferencji
 
ü prof. dr hab. Henryk Skarżyński – Konsultant Krajowy w dziedzinie otolaryngologia
 
ü prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak – prezes Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
 
ü prof. dr hab. Wojciech Golusiński – prezes Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi
 
13.15 – 13.45 - wykład inauguracyjny - Leczenie częściowej głuchoty -
 
przegląd światowego piśmiennictwa i wdrożeń klinicznych
 
prof. dr hab. Henryk Skarżyński
 
13.45 – 14.15 – wykład inauguracyjny – Polska laryngologia bliżej
 
Europy - prof. dr hab. Wojciech Golusiński
 
14.15 – 15.45 – I sesja - GENETYKA WE WSPÓŁCZESNEJ OTOLARYNGOLOGII
 
Moderatorzy: dr hab. Monika Ołdak
 
prof. dr hab. Wioletta Pietruszewska
 
o prof. dr hab. Andrzej Marszałek
 
o dr Agnieszka Pollak
 
o mgr Urszula Lechowicz
 
15.45 – 16.30 – lunch
 
16.30 – 17.30 – SPOTKANIE KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH W DZIEDZINIE OTOLARYNGOLOGII – prof. dr hab. Henryk Skarżyński
 
ü Rozwój opieki otolaryngologicznej w Polsce
 
ü Wycena procedur medycznych
 
 
 
16.30 – 18.10 - II sesja – SESJA NOWYCH DOCENTÓW
 
-dr hab. Andrzej Sieśkiewicz (Białystok)
 
-dr hab. Tomasz Zatoński (Wrocław)
 
-dr hab. Artur Niedzielski (Lublin)
 
-dr hab. Piotr Skarżyński (Warszawa)
 
-dr hab. Jerzy Tomik (Kraków)
 
-dr hab. Piotr Trojanowski (Lublin)
 
-dr hab. Artur Lorens (Warszawa)
 
-dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak (Warszawa)
 
-dr hab. Jarosław Miłoński (Łódź)
 
-dr hab. Andrzej Skorek (Gdańsk)
 
 
 
19.00 – KOLACJA
 
 
 
18 września 2015
 
 
 
8.00 – 9.00 – kurs – operacje węzłowe szyi – wskazania i technika operacyjna
 
dr Paweł Golusiński
 
8.00 – 9.00 – kurs – badania elektrofizjologiczne w diagnostyce audiologicznej
 
prof. dr hab. Krzysztof Kochanek
 
9.00-11.00 – III sesja – ONKOLOGIA W OTOLARYNGOLOGII
Moderatorzy: prof. dr hab. Wojciech Golusiński,
 
prof. dr hab. Janusz Klatka
 
o Prof. dr hab. Wioletta Pietruszewska
 
o Dr Joanna Kaźmierska
 
o Dr hab. Jarosław Markowski
 
o Prof. dr hab. Andrzej Kawecki
 
o Prof. dr hab.Andrzej Marszałek
 
o Dr Sławomir Okła
 
11.15 – 11.45 - przerwa kawowa
 
11.45 – 13.45- IV sesja – AUDIOLOGIA Z OTOLOGIĄ
Moderatorzy: prof. dr hab. Henryk Skarżyński
 
prof. dr hab. Tomasz Kręcicki
 
o prof. dr hab. Krzysztof Kochanek
 
o prof. dr hab. Wisław Konopka
 
o prof. dr hab. Mariola Śliwińska-Kowalska
 
o dr hab. Artur Lorens
 
13.45 – 14.45 – lunch
 
14.30 – 15.00 – SPOTKANIE KOORDYNATORÓW OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI
 
prof. dr hab. Wojciech Golusiński
 
14.45 – 15.45 – VI sesja – WYZWANIA W OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ
 
Moderatorzy: prof. dr hab. Grażyna Niedzielska
 
prof. dr hab. Jerzy Kuczkowski
 
15.45 – 16.15 – przerwa kawowa
 
16.15 – 18.15 – V sesja – RYNOLOGIA
 
Moderatorzy: prof. dr hab. Maciej Misiołek,
 
dr hab. Ireneusz Kantor
 
o prof. dr hab. Marek Rogowski
 
o prof. dr hab. Paweł Stręk
 
o dr hab. Andrzej Sieśkiewicz
 
o dr hab. Agnieszka Trojanowska
 
o dr hab. Grażyna Lisowska
 
19.00 – Spotkanie towarzyskie
 
 
 
19 września 2015
 
 
 
8.00-9.00 – kurs ABC Rynochirurgii – dr hab. Andrzej Sieśkiewicz
 
8.00-9.00 – kurs NBI – dr Piotr Pieńkowski
 
9.00-11.00 – VII sesja – NAGŁE PRZYPADKI W OTOLARYNGOLOGII
 
Moderator: prof. dr hab. Jurek Olszewski
 
o dr n. med. Jarosław Miłoński
 
o prof. dr hab. med. Jerzy Kuczkowski
 
o prof. dr hab. med. Jarosław Markowski
 
o prof. dr hab. med. Marek Rogowski
 
o prof. dr hab. med. Katarzyna Starska
 
11.0 – 11.30 - przerwa kawowa
 
11.30 – 12.30 – SPRAWDŹ CZY ZDASZ – próbny egzamin specjalizacyjny z otolaryngologii
 
prof. dr hab. Henryk Skarżyński
 
prof. dr hab. Wojciech Golusiński
 
prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak
 
12.30 – 13.30 – VIII sesja – Zaburzenia równowagi w starzejącym się społeczeństwie
 
Moderatorzy: Prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak
 
Prof. dr hab. Katarzyna Osińska
 
12.30 – 13.30 – kurs Zaburzenia głosu u profesionalistów - dr hab. Agata Szkiełkowska
 
 
 
13.30 – 14.30 – Europejski Egzamin z laryngologii – kwalifikacja, skala trudności, perspektywy – prof. dr hab. Stanisław Bień
 
14.30 – 15.00 - lunch
 
15.00 – 15.45 – IX sesja - Organizacja populacyjnych badań przesiewowych w wybranych działach otolaryngologii
 
Moderator: dr Anna Piotrowska
 
o prof. dr hab Krzysztof Kochanek
 
o dr hab Piotr Skarżyński
 
o dr Paweł Golusiński
 
o lek. Ewa Majchrzak
 
o mgr Anna Kubiak
 
15.45 – 16.45 – OTWARTE SPOTKANIE Z KOORDYNATORAMI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU BADAŃ PRZESIEWOWYCH U DZIECI SZKOLNYCH
 
prof. dr hab. Henryk Skarżyński
 
prof. dr hab. Krzysztof Kochanek
 
16.45 – Zakończenie
 
 
 
Rejestracja:
 
rejestracja on-line: www.laryngologia2015.pl
 
 
Wczesna
do 30.06.2015
 
Późna
po 01.07.2015
Lekarze po specjalizacji
 
400PLN
 
500PLN
Lekarze w trakcie specjalizacji
 
250PLN
 
350PLN
Studenci
 
50PLN
 
150PLN
Kurs
 
50PLN
 
80PLN
 
 
 
Miejsce konferencji:
 
Hotel Marine*****Kołobrzeg
 
ul. Sułkowskiego 9, 78-100 Kołobrzeg
 
 
 
Patronat:
 
Konsultant Krajowy Otolaryngologii - prof. dr hab. Henryk Skarżyński
 
Przewodniczący Zarządu Głównego PTORL - prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak
 
Sekretarz Generalny EHNS - prof. dr hab. Wojciech Golusiński
 
 
 
Organizatorzy:
 
Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wielkopolskie Centum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Garbary 15 61-866 Poznań
 
Światowe Centrum Słuchu Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy, 05-830 Nadarzyn
 
 
 
Biuro Organizatora:
 
 
 
ul. Nowowiejska 38
 
50-315 Wrocław
 
tel.: +48 (71) 780 90 52
 
faks.: +48 (71) 780 90 54
 
 
 
 
Data wydarzenia: 17-09-2015 ÷ 19-09-2015
Więcej informacji na stronie: http://www.laryngologia2015.pl