Kurs Nowotworów Krtani i Szyi


Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu tradycyjnie organizuje Kurs Nowotworów Krtani i Szyi z udziałem uznanych międzynarodowych ekspertów. W tym roku odbędzie się on w dniach 23-25 października 2013r. Swój udział zapowiedzieli:

Prof. Andreas Dietz Chairman, Clinic of Otolaryngology, Head and Neck Surgery and Departement of Head Medicine and Oral Health, University of Leipzig

Prof. Giuseppe Spriano Chairman of Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, National Cancer Institute Regina Elena, Rome, Italy

Tematyka kursu obejmuje etiologię, etiopatogenezę i leczenie nowotworów krtani, gardła dolnego i szyi. Proponujemy wspólne interdyscyplinarne podejmowanie decyzji terapeutycznych oraz udział w operacjach na żywo.

Kurs jest dedykowany dla lekarzy specjalizujących się oraz specjalistów z zakresu otolaryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii onkologicznej, radioterapii i onkologii klinicznej.

Uczestnicy kursu w trakcie zajęć będą mieli okazję zapoznać się z aktualnymi standardami postępowania interdyscyplinarengo w leczeniu onkologicznym krtani i szyi. Omówione zostaną diagnostyka, wskazania do leczenia, techniki operacyjne, metody radioterapeutyczne oraz opieka pooperacyjna z szczególnym uwzględnieniem aspektów rehabilitacji. Zajęcia teoretyczne będą połączone z bezpośrednim przekazem z sali operacyjnej – „live surgery”. `

Data wydarzenia: 23-10-2013 ÷ 25-10-2013

Więcej informacji na stronie: http://www.wco.pl/kurs-nowotwory-krtaniiszyi-2013

Do pobrania