Pierwsze w Polsce tłumaczenie doskonałego podręcznika Profesora Jatina Shaha - Head and Neck Surgery and Oncology - CHIRURGIA I ONKOLOGIA GŁOWY I SZYI - TOM I


Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy
 
Od lat obserwujemy stały wzrost zachorowań na nowotwory głowy i szyi, tendencja ta w niektórych regionach świata w ostatnich pięciu latach uległa znacznemu nasileniu. Do niedawna nowotwory głowy i szyi stanowiły tę grupę nowotworów, o których się mało mówiło, pisało, a leczenie było trudne, obarczone dużym odsetkiem niepowodzeń. Składa się na to wiele przyczyn, chociażby takich jak: brak programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi, interdyscyplinarności leczenia oraz niewystarczająca edukacja pracowników ochrony zdrowia, zajmujących się diagnostyką i leczeniem nowotworów głowy i szyi.
 
Na polskim rynku wydawniczym pojawiały się pozycje omawiające problematykę tej grupy nowotworów, jednakże z reguły były one częścią większego opracowania dotyczącego laryngologii, chirurgii szczękowo – twarzowej, radioterapii czy onkologii klinicznej. Pomimo, iż wielu doskonale przygotowanych polskich lekarzy zajmuje się interdyscyplinarnym leczeniem nowotworów głowy i szyi nie powstał do tej pory żaden wspólny podręcznik o dużej wartości edukacyjnej, który byłby swoistym „elementarzem” dla wszystkich zainteresowanych tę problematyką.
 
W związku z tym, postanowiłem sięgnąć po doskonałą monografię pod redakcją Profesora Jatina Shaha, który swoim autorytetem naukowym gwarantuje doskonałą jakość opracowania, poczynając od epidemiologii, poprzez diagnostykę i na interdyscyplinarnym leczeniu kończąc. Zespół autorów, który współtworzył podręcznik przyczynił się do jego wysokiej wartości merytorycznej. To czytelnicy decydują o wartości pozycji wydawniczej oraz o tym czy książka przetrwa wśród licznej konkurencji.
Monografia Profesora Shaha, której tłumaczenia się podjąłem, doczekała się już czwartej edycji, co świadczy bezsprzecznie o tym, że jest to właśnie ten „elementarz”, z którym każdy – zarówno adept, jak i specjalista powinien się zapoznać.
 
Wraz z grupą swoich współpracowników oraz zaprzyjaźnionych koleżanek i kolegów z Polski postanowiłem przetłumaczyć tę wspaniałą książkę na język ojczysty. Myślę, że dokonaliśmy wspólnie ogromnej pracy, wierząc że przyczyni się ona do podniesienia wiedzy na temat nowotworów głowy i szyi oraz poprawy wyników leczenia, które w naszym kraju są dalekie od oczekiwań.
Gorąco polecam Państwu tę pozycję wydawniczą i liczę na życzliwe przyjęcie przez grono czytelników.
 
 
W imieniu Zespołu
 
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński