Profesor Wojciech Golusiński Prezydentem European Head and Neck Society


W dniach 11-14.04.2018r. w Rzymie odbył się Kongres – European Congress on Head and Neck Oncology (ECHNO) organizowany przez European Head and Neck Society (EHNS), który zgromadził ponad 900 uczestników z całego świata oraz grono wybitnych wykładowców – specjalistów w dziedzinie leczenia nowotworów głowy i szyi. Dnia 11 kwietnia 2018r. podczas Zebrania Rady i Zarządu EHNS Profesor Wojciech Golusiński – Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Wielkopolskim Centrum Onkologii, został jednogłośnie wybrany na stanowisko Prezydenta European Head and Neck Society na kolejną czteroletnią kadencję.

Główne cele EHNS to popularyzacja wiedzy na temat wszystkich aspektów dotyczących nowotworów głowy i szyi. Wspieranie najwyższych standardów badań naukowych, edukacji, profilaktyki, leczenia i opieki chorych na nowotwory głowy i szyi. Ta międzynarodowa organizacja skupia lekarzy wielu specjalności, którzy w codziennej praktyce zajmują się leczeniem nowotworów głowy i szyi np. laryngologów, chirurgów głowy i szyi, chirurgów szczękowo – twarzowych, chirurgów onkologicznych, chirurgów plastycznych, radioterapeutów, onkologów klinicznych, radiologów, patologów, przedstawicieli innych zawodów medycznych, np. logopedów, fizjoterapeutów, pielęgniarki onkologiczne, psychologów, dietetyków i pracowników socjalnych oraz organizacje pacjentów, które wspierają chorych z rozpoznanym nowotworem głowy i szyi na każdym etapie leczenia, od diagnozy po rehabilitację.

Co dwa lata EHNS organizuje Europejską Konferencję w dużych miastach europejskich. Zarząd zapewnia racjonalną rotację geograficzną miejsca konferencji. Na przestrzeni paru lat obserwujemy dynamiczny wzrost liczby uczestników, reprezentujących różne dziedziny medycyny, którzy biorą czynny udział w różnych formach edukacyjnych europejskiej konferencji.

EHNS zarejestrowane jest w Belgii, zgodnie z unijnym prawem. W skład EHNS wchodzą narodowe, interdyscyplinarne towarzystwa naukowe oraz członkowie indywidualni. Na dzień dzisiejszy EHNS zrzesza 28 europejskich krajów zrzeszonych w 22 narodowych towarzystwach naukowych, które reprezentują europejską społeczność pracowników ochrony zdrowia, zajmujących się leczeniem nowotworów głowy i szyi.

EHNS dał merytoryczne podstawy i wprowadził w całej Europie nowoczesny program profilaktyki nowotworów głowy i szyi – „Make Sense Campaign”, który został wdrożony i od 5 lat jest realizowany w całej Europie.

EHNS wytycza najwyższe standardy leczenia w tej grupie nowotworów, proponując na łamach wysoko recenzowanych czasopism naukowych zalecenia dotyczące leczenia nowotworów głowy i szyi.

Zarząd, który kieruje pracami towarzystwa wybierany jest co 4 lata. W jego skład wchodzi: prezydent, sekretarz generalny, skarbnik oraz czterech oficerów (laryngolog, chirurg szczękowo-twarzowy, radioterapeuta, onkolog kliniczny). Podczas ostatniego głosowania Członków Rady i Zarządu EHNS, które odbyło się dnia 11.04.2018r. jednogłośnie zatwierdzono nowy Zarząd w składzie:

President – Wojciech Golusiński (PL)

General Secretary – Sefik Hosal (TR)

Treasurer – Giovanni Succo (I)

ENT Officer – Andreas Dietz (DE)

Medical Oncology Officer – Ana Ferreira Castro (PT)

Radiation Oncology Officer – Jesper Grau Eriksen (DK)

Maxill-Facial Surgery Officer – Gregorio Sanchez Aniceto (ES)