Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi


Polska w tym roku po raz pierwszy dołączy się do europejskiej inicjatywy Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi (23-27.09.13r.). W wielu europejskich państwach w tym czasie zorganizowane zostaną działania mające na celu uświadomienie społeczeństwu jakie są czynniki ryzyka i możliwości prewencji w tych nowotworach. Również
w Parlamencie Europejskim zaprezentowana zostanie „Biała Księga” dotycząca nowotworów regionu głowy i szyi.

Nowotwory Głowy i Szyi należą do chorób onkologicznych, których diagnoza i leczenie są bardzo trudne – wynika to z faktu, iż region ten jest doskonale unaczyniony oraz unerwiony, obejmujący pięć narządów zmysłów i charakteryzujący się niezliczoną ilością małych przestrzeni anatomicznych, w których może rozwinąć się nowotwór. Wyniki leczenia w tej grupie chorych są wysoce niezadawalające i wynoszą około 50% 5-letnich przeżyć. Polska na tle innych państw Unii Europejskiej niestety nie ma dobrych wyników leczenia narządowego w tej grupie. Dlatego też podjęliśmy w kraju próbę wprowadzenia Ogólnopolskiego Programu Referencyjnego, którego Wielkopolskie Centrum Onkologii jest koordynatorem. Ten unikalny w skali Europy program ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie wczesnych objawów, diagnozy i leczenia w nowotworach głowy i szyi.

Z nowotworami tego regionu możemy wygrać prowadząc świadomie i z determinacją kampanię, przeświadczeni, że przyniesie pozytywne efekty. Oprócz środków finansowych najważniejsi są ludzie zaangażowani w program – aktualnie udało się powołać w 16 ośrodkach regionalnych koordynatorów programu profilaktyki głowy i szyi, którzy na swoim terenie będą promować program i wysokospecjalistyczne ośrodki jako miejsca gdzie można uzyskać pomoc i leczenie.

W Tygodniu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi Wielkopolskie Centrum Onkologii podejmie szereg inicjatyw na rzecz wzrostu świadomości w zakresie czynników ryzyka
i badań profilaktycznych nowotworów regionu głowy i szyi między innymi będą to (szczegółowy grafik w załączeniu):

-Organizacja akcji badań profilaktycznych osób z grup ryzyka;

-Spotkania dla młodych dorosłych w szkołach średnich i na uczelniach (młodzież z akcji „Mam haka na raka”);

-Spotkanie organizacji pacjentów leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi;

Udział w konferencji potwierdzili:

-Prof. Julian Malicki – Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii;

-Prof. Wojciech Golusiński –Kierownik Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej;

-Prof. UM Piotr Milecki – Konsultant Wojewódzki ds. Radioterapii Onkologicznej;

-Dr n. med. Joanna Kaźmierska – Ordynator Oddziału Radioterapii II (WCO);

-Dr n. med. Agnieszka Dyzmann-Sroka – Kierownik Zakładu Epidemiologii i Profilaktyki Nowotworów (WCO);

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

 

 
Data wydarzenia: 23-09-2013 ÷ 27-09-2013