VIII Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi


 

https://oppngis.pl/

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w VIII Europejskim Tygodniu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi!

W tym roku kampania organizowana jest w 29 ośrodkach w całej Polsce. W trakcie Tygodnia Profilaktyki w poszcze gólnych miastach prowadzone będą:

 • bezpłatne badania profilaktyczne bez skierowania
 • akcje informacyjne
 • wykłady specjalistów adresowane do pacjentów
 • szkolenia dla pracowników medycznych
 • wykłady dla uczniów i studentów
 • oraz wiele innych

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą konkretnych ośrodków:

województwo

miasto/data

działania

wielkopolskie

 

 

1

POZNAŃ

Kontakt:

Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Garbary 15

Katedra i Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej

tel. 61 88 50 729, 603 942 135

e-mail: pngs@wco.pl

 

21 września 2020

poniedziałek

 • Konferencja prasowa poświęcona problemowi nowotworów głowy i szyi w Warszawie
 • Wywiady w lokalnych mediach tj. stacje telewizyjne, radiowe, prasa

 

22 września 2020

wtorek

 • Debata z decydentami mającymi wpływ na ochronę zdrowia w Poznaniu/woj. wielkopolskim

 

23 września 2020

środa

 • Bezpłatne badania przesiewowe

Rejestracja na badania: tel. 61 88 50 729

 

24 września 2020

czwartek

 • Wykłady na temat nowotworów głowy i szyi dla licealistów i studentów (online)
 • Akcje promocyjne na terenie miasta (Galeria Avenida)

 

25 września 2020

piątek

 • Wykłady dla pacjentów dotyczące rehabilitacji po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi

2

POZNAŃ

Kontakt:

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

tel.: +48 61 8691 387, fax: +48 61 8691 690

e-mail: otosk2@ump.edu.pl

 

21 września 2020

poniedziałek

 • Bezpłatne badania profilaktyczne dla osób będących w grupie podwyższonego ryzyka występowania nowotworów głowy i szyi

Rejestracja na badania: tel. 503 414 178

 • Kompleksowa akcja informacyjno-edukacyjna skierowana do pacjentów oraz organizacji pacjenckich zwracająca uwagę na problem nowotworów głowy i szyi
 • Bezpośredni kolportaż broszur edukacyjnych wśród mieszkańców miasta Poznania

 

22 września 2020

wtorek

 

23 września 2020

środa

 • Wykład edukacyjny połączony z warsztatami dot. leczenia, pielęgnacji, profilaktyki wtórej oraz logopedii
 • Konsultacje z logopedą nt. rehabilitacji pacjentów po operacjach głowy lub szyi

 

 

24 września 2020

czwartek

 • Bezpłatne badania profilaktyczne dla osób będących w grupie podwyższonego ryzyka występowania nowotworów głowy i szyi

Rejestracja na badania: tel. 503 414 178

 • Wykłady edukacyjne z zakresu czynników ryzyka, profilaktyki oraz objawów występowania nowotworów głowy i szyi dla pacjentów oraz ich rodzin

 

25 września 2020

piątek

 • Wykłady edukacyjne, szkolenia  dla personelu placówek POZ z zakresu wczesnego wykrywania nowotworów głowy lub szyi

dolnośląskie

 

 

3

WROCŁAW

Kontakt:

Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny ul. Borowska 213

 

21 września 2020

poniedziałek

 • Konferencja prasowa z udziałem onkologów oraz otolaryngologów USK
 • Wywiady i wystąpienia w lokalnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych

 

22 września 2020

wtorek

 • Debata w urzędzie marszałkowskim /wojewódzkim
 • Godz. 9.00-13.00 Teleporady:

nr tel: 882742198 - teleporada otolaryngologa

nr tel: 882742661- teleporada stomatologa/chirurga szczękowo-twarzowego

 

UWAGA! Na podstawie wywiadu i rozmowy z pacjentem, pacjenci zostaną kwalifikowani i rejestrowani do konsultacji z badaniem endoskopowym górnych dróg oddechowych.

 

24 września 2020

czwartek

 • Przygotowanie filmów edukacyjnych dla: personelu medycznego, pacjentów, studentów oraz licealistów
 • Wykłady edukacyjne w wybranych szkołach
 • Godz. 9.00-12.00 Teleporady:

nr tel: 882742198- teleporada logopedy

nr tel: 882742661- teleporada psychologa

 

UWAGA! Na podstawie wywiadu i rozmowy z pacjentem, pacjenci zostaną kwalifikowani i rejestrowani do konsultacji z badaniem endoskopowym górnych dróg oddechowych.

 

25 września 2020

piątek

 • Przygotowanie filmów edukacyjnych z poradami fizjoterapeuty, logopedy, foniatry oraz teleporady z tymi  specjalistami

4

WROCŁAW

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Programy Profilaktyczne

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu pl. Hirszfelda 12 Wrocław

Tel. 71/36-89-212/254

e-mail: blaszczyk.dawid@dco.com.pl | www.onkologika.org |

 

21 września 2020

poniedziałek

-

25 września 2020

piątek

 • Punkt informacyjno-edukacyjny na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii

kujawsko-pomorskie

 

 

5

GRUDZIĄDZ

Kontakt:

Regionalny Szpital Specjalistyczny

Oddział Otolaryngologiczny

86-300 Grudziądz ul Rydygiera 15/17

Tel.  56 6413421

 

21 września 2020

poniedziałek

 • Konferencja prasowa na terenie szpitala z udziałem dyrekcji i konsultanta wojewódzkiego z zakresu otolaryngologii w woj. Kujawsko-pomorskim – dr Piotra Winiarskiego

 

22 września 2020

wtorek

 • Spotkanie z Prezydentem i Radą Miasta Grudziądza w celu promocji i wsparcia działań profilaktycznych

 

23 września 2020

środa

 • Badania Profilaktyczne  w Poradni Otolaryngologicznej na I piętrze w gabinecie nr 120

Konieczna rejestracja na badania pod nr tel.  56 6413421

UWAGA!  Przed wejściem do Szpitala należy zgłosić się na tzw. TRIAŻ do PUNKTU SEGREGACJI PACJENTÓW oraz poruszać się w masce zasłaniającej usta i nos. Badania skierowane są do osób w wieku 40 - 65 lat, u których występują niepokojące objawy lub należą do grupy ryzyka

 

24 września 2020

czwartek

 • Wykład promocyjny online dla lekarzy POZ

 

25 września 2020

piątek

 • Spotkanie z grudziądzkim oddziałem klubu laryngektomowanych

6

BYDGOSZCZ

Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

 

21 września 2020

poniedziałek

-

25 września 2020

piątek

 • Akcja uświadamiająca wśród pacjentów poradni laryngologicznych

lubelskie

 

 

7

ZAMOŚĆ

Kontakt:

Oddział Laryngologiczny

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła Ii W Zamościu 

ALEJE JANA PAWŁA 10, 22-400 Zamość

Tel. 84 677 37 20

 

21 września 2020

poniedziałek

 • Informacje prasowe o planowanej kampanii
 • Wywiad dla lokalnej TV
 • Rejestracja telefoniczna pacjentów na bezpłatne badania przesiewowe

Rejestracja na badania:  tel. 84 677 37 20

 

22 września 2020

wtorek

 • Rejestracja telefoniczna pacjentów na bezpłatne badania przesiewowe

Rejestracja na badania:  tel. 84 677 37 20

 

23 września 2020

środa

 • Bezpłatne badania przesiewowe

Rejestracja na badania:  tel. 84 677 37 20

 

24 września 2020

czwartek

 • Wykład edukacyjny dla lekarzy, pielęgniarek szpitali i POZ: Nowotwory głowy i szyi. Epidemiologia, diagnostyka, leczenie, rehabilitacja.

 

25 września 2020

piątek

 • Konsultacje dla pacjentów po operacjach onkologicznych: laryngolog, foniatra, logopeda, psycholog. Spotkanie z Członkami Oddziału Zamojskiego Polskiego Towarzystwa Laryngectomowanych

8

BIAŁA PODLASKA

Kontakt:

Oddział Otolaryngologii

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Ul. Terebelska 57-65

Tel.: 83 41 47 170

 

21 września 2020

poniedziałek

 • Bezpłatne badania profilaktyczne godz. 15.00-17.00

Rejestracja na badania:  tel. 83 41 47 170

 

21 września 2020

poniedziałek

-

25 września 2020

piątek

 • Akcja edukacyjna dotycząca objawów i profilaktyki nowotworów głowy i szyi wraz z historiami pacjentów w formie fotografii na terenie szpitala
 • Informacja na stronie internetowej i facebookowej szpitala

 

24 września 2020

czwartek

 • Bezpłatne badania profilaktyczne godz. 15.00-17.00

Rejestracja na badania:  tel. 83 41 47 170

lubuskie

 

 

9

ZIELONA GÓRA

Kontakt:

Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Kliniczny Oddział Otolaryngologii

Ul. Zyty 26 Zielona Góra

Tel.:  68 32 96 621

 

21 września 2020

poniedziałek

 • Konferencja prasowa
 • Wywiady i wystąpienia w lokalnych mediach

 

22 września 2020

wtorek

 • Bezpłatne badania przesiewowe

Rejestracja na badania godz. 8.00-16.00   tel.: 68 32 96 621

 

23 września 2020

środa

 • Bezpłatne badania przesiewowe

Rejestracja na badania godz. 8.00-16.00   tel.: 68 32 96 621

 

24 września 2020

czwartek

 • Bezpłatne badania przesiewowe

Rejestracja na badania godz. 8.00-16.00   tel.: 68 32 96 621

 • Wykłady na temat nowotworów głowy i szyi dla uczniów i studentów

 

25 września 2020

piątek

 • Bezpłatne badania przesiewowe

Rejestracja na badania godz. 8.00-16.00   tel.: 68 32 96 621

łódzkie

 

 

10

ŁÓDŹ

Kontakt:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM - Centralny Szpital Weteranów, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii ul. Żeromskiego 113, Łódź

Tel. 42 63 93 581

 

21 września 2020

poniedziałek

 • Rejestracja na badania profilaktyczne w godz. 10.00-12.00 Tel. 42 63 93 581

 

22 września 2020

wtorek

 • Rejestracja na badania profilaktyczne w godz. 10.00-12.00 Tel. 42 63 93 581

 

23 września 2020

środa

 • Rejestracja na badania profilaktyczne w godz. 10.00-12.00 Tel. 42 63 93 581

 

24 września 2020

czwartek

 • Dzień badań profilaktycznych – dla osób z grup ryzyka (badanie lekarskie bez skierowania): Godz. 12.00-14.00 – Pracownia fiberoskopowa Kliniki  Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii   Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM- Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi

 

25 września 2020

piątek

 • Dzień badań profilaktycznych – dla osób z grup ryzyka (badanie lekarskie bez skierowania): Godz. 12.00-14.00 – Pracownia fiberoskopowa Kliniki  Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii   Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM- Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi

11

ŁÓDŹ

Oddział Kliniczny Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Ul. Kopcińskiego 22,

90-153 Łódź

 

21 września 2020

poniedziałek

-

25 września 2020

piątek

 • Akcja edukacyjno-informacyjna na terenie szpitala
 • Informacja na stronie internetowej szpitala

12

TOMASZÓW MAZOWIECKI

Kontakt:

Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED.

Ul. Jana Pawła II 35 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tel. 44 786 81 00

 

21 września 2020

poniedziałek

 • Bezpłatne badania przesiewowe

Rejestracja na badania od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00  Tel. 44 786 81 00

- pacjenci w wieku 40-65 lat;

- województwo łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie;

- niepokojące objawy laryngologiczne

 • Dzień współpracy z mediami: Rozesłanie komunikatów prasowych,  rozmowy o profilaktyce na antenie rozgłośni z udziałem lekarzy Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego NU-MED (Radio Łódź, Radio Strefa FM, Radio FAMA)

 

24 września 2020

czwartek

 • Promocja programu profilaktyki w terenie (stoiska informacyjne w miejscach użyteczności publicznej)

małopolskie

 

 

13

KRAKÓW

Kontakt:

Oddział Kliniczny Otolaryngologii

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

30-688 Kraków, ul. Jakubowskiego 2

Tel. 12 400 12 51

 

21 września 2020

poniedziałek

 • Konferencja prasowa - poświęcona problemowi nowotworów głowy i szyi promująca ośrodek oraz Program Profilaktyki, informująca o działaniach zaplanowanych w tym tygodniu w naszym
 • Wywiady i wystąpienia w lokalnych mediach tj. stacje telewizyjne, radiowe, prasa celem nagłośnienia kampanii wśród mieszkańców Małopolski
 • Przygotowanie materiału dla lokalnej telewizji o konieczności badań profilaktycznych nowotworów głowy i szyi

 

22 września 2020

wtorek

 • Badania profilaktyczne godz. 8.00-14.00: Poradnia Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Rejestracja telefoniczna: tel. 12 400 12 51 od 14.09.2020 do 18.09.2020 w godz. 9:00-14:00 lub do wyczerpania limitu miejsc: pacjenci w wieku 40-65 lat; niepokojące objawy laryngologiczne. Uwaga: w celu ustalenia terminu konsultacji trzeba wypełnić krótką ankietę, która będzie kwalifikowała do badania.

 

23 września 2020

środa

 • Badania profilaktyczne godz. 8.00-14.00: Poradnia Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Rejestracja telefoniczna: tel. 12 400 12 51 od 14.09.2020 do 18.09.2020 w godz. 9:00-14:00 lub do wyczerpania limitu miejsc: pacjenci w wieku 40-65 lat; niepokojące objawy laryngologiczne. Uwaga: w celu ustalenia terminu konsultacji trzeba wypełnić krótką ankietę, która będzie kwalifikowała do badania.

 

24 września 2020

czwartek

 • Wykłady edukacyjne, szkolenia dla pielęgniarek, stomatologów, lekarzy rodzinnych
 • Wykłady na temat nowotworów głowy i szyi dla uczniów i studentów

 

25 września 2020

piątek

 • konsultacje psychologiczne
 • konsultacje foniatryczne 
 • konsultacje logopedyczne

14

KRAKÓW

Kontakt:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Informacja dla pacjentów na stronie internetowej Szpitala :

https://5wszk.com.pl/zapraszamy-na-bezplatne-badania-w-ramach-europejskiego-tygodnia-profilaktyki-nowotworow-glowy-i-szyi.html

oraz profilu FB :
https://www.facebook.com/5wszk/

 

21 września 2020

poniedziałek

 • Badania przesiewowe w Gabinecie Laryngologicznym Polikliniki 5WSzK (w tym endoskopia, stroboskopia, obrazowanie w wąskim paśmie światła) w godz. 12-14

Rejestracja drogą elektroniczną od 14.09 do wyczerpania miejsc: profilaktyka@5wszk.com.pl

 

22 września 2020

wtorek

 • Badania przesiewowe w Gabinecie Laryngologicznym Polikliniki 5WSzK (w tym endoskopia, stroboskopia, obrazowanie w wąskim paśmie światła) w godz. 12-14

Rejestracja drogą elektroniczną od 14.09 do wyczerpania miejsc: profilaktyka@5wszk.com.pl

 

23 września 2020

środa

 • Badania przesiewowe w Gabinecie Laryngologicznym Polikliniki 5WSzK (w tym endoskopia, stroboskopia, obrazowanie w wąskim paśmie światła) w godz. 12-14

Rejestracja drogą elektroniczną od 14.09 do wyczerpania miejsc: profilaktyka@5wszk.com.pl

 

24 września 2020

czwartek

 • Wykład on-line: Nowotwory głowy i szyi. Czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie– prof. Maciej Modrzejewski – specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej głowy i szyi (wykład odbędzie się o godzinie 10:00 - link umożliwiający wysłuchanie prelekcji będzie podany na stronie szpitala w dniu wykładu)
 • Badania przesiewowe w Gabinecie Laryngologicznym Polikliniki 5WSzK (w tym endoskopia, stroboskopia, obrazowanie w wąskim paśmie światła) w godz. 12-14

Rejestracja drogą elektroniczną od 14.09 do wyczerpania miejsc: profilaktyka@5wszk.com.pl

 

25 września 2020

piątek

 • Badania przesiewowe w Gabinecie Laryngologicznym Polikliniki 5WSzK (w tym endoskopia, stroboskopia, obrazowanie w wąskim paśmie światła) w godz. 8-14

Rejestracja drogą elektroniczną od 14.09 do wyczerpania miejsc: profilaktyka@5wszk.com.pl

15

NOWY SĄCZ

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego

Ul. Młyńska 10

33-300  Nowy Sącz

 

21 września 2020

poniedziałek

 • Informacja w lokalnych mediach na temat Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

 

24 września 2020

czwartek

 • Wykłady na temat Nowotworów Głowy i Szyi dla studentów
 • Szkolenia edukacyjne dla pielęgniarek

 

25 września 2020

piątek

 • Materiały edukacyjne dla pacjentów

mazowieckie

 

 

16

WARSZAWA

Kontakt:

Klinika Otolaryngologii Oddziału Stomatologii

I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Szpital Czerniakowski

Tel. 502 916 688  

 

21 września 2020

poniedziałek

 • Bezpłatne badania profilaktyczne dla pacjentów z grup ryzyka nowotworów głowy i szyi

Rejestracja na badania  tel. 502 916 688   godz. 8:00 – 14:00

 

23 września 2020

środa

 • Bezpłatne badania profilaktyczne dla pacjentów z grup ryzyka nowotworów głowy i szyi

Rejestracja na badania  tel. 502 916 688   godz. 8:00 – 14:00

 

24 września 2020

czwartek

 • Wywiady/wystąpienia w lokalnych mediach
 • Spotkanie edukacyjne na temat nowotworów głowy i szyi

17

WARSZAWA

Kontakt:

Oddział Laryngologii, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa

Tel.: 22 47 35 464

 

21 września 2020

poniedziałek

 • Wywiady i wystąpienia w lokalnych mediach tj. stacje telewizyjne, radiowe, prasa
 • ZAPISY TELEFONICZNE  NA BADANIA - GODZ. 8.00-14.00, Tel. 022 4735464

 

22 września 2020

wtorek

 • Akcja promocyjno-informacyjna  - spotkanie z Dyrektorem MSSW
 • BEZPŁATNE BADANIA LARYNGOLOGICZNE DLA PACJENTÓW Z GRUP RYZYKA NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI w godz. 8-14.00

 

23 września 2020

środa

 • BEZPŁATNE BADANIA LARYNGOLOGICZNE DLA PACJENTÓW Z GRUP RYZYKA NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI w godz. 8-14.00

 

24 września 2020

czwartek

 • Wykłady edukacyjne dla pielęgniarek, lekarzy rodzinnych z regionu Mazowsza

 

25 września 2020

piątek

 • Spotkania z pacjentami po przebytym leczeniu nowotworowym w Oddziale MSSW

18

WARSZAWA

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

 

21 września 2020

poniedziałek

-

25 września 2020

piątek

 • Promocja akcji w lokalnych mediach, radiu i gazetach
 • Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Narodowego Instytutu Onkologii

19

WARSZAWA

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

 

21 września 2020

poniedziałek

-

25 września 2020

piątek

 • Akcja edukacyjno-informacyjna na terenie szpitala

20

RADOM

Kontakt:

Radomskie Centrum Onkologii
ul. Uniwersytecka 6
26-600 Radom

Tel. 48 377 90 20

 

21 września 2020

poniedziałek

 • Spotkanie z mediami lokalnymi 

 

22 września 2020

wtorek

 • Bezpłatne badania diagnostyczne

Rejestracja pod numerem tel.: 48 377 90 20 w godz. 7.30-18.00

 

23 września 2020

środa

 • Spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych

 

24 września 2020

czwartek

 • Bezpłatne badania diagnostyczne

Rejestracja pod numerem tel.: 48 377 90 20 w godz. 7.30-18.00

 

25 września 2020

piątek

 • Spotkanie informacyjne dla pacjentów i ich rodzin (online)

 

26 września 2020

SOBOTA

 • Dzień Otwartych Drzwi – informacja, profilaktyka, zapisy na badania

21

SIEDLCE

Kontakt:

AS-MED Siedlce

ul. Sulimów 26, 08-110 Siedlce

Tel.:  25-632-44-75

 

21 września 2020

poniedziałek

 • Promocja akcji w lokalnych mediach, radiu i gazetach
 • Zapisy na badania laryngologiczne  tel.:  25-632-44-75

 

22 września 2020

wtorek

 • Promocja akcji w lokalnych mediach, radiu i gazetach
 • Zapisy na badania laryngologiczne  tel.:  25-632-44-75

 

23 września 2020

środa

 • Promocja akcji w lokalnych mediach, radiu i gazetach
 • Zapisy na badania laryngologiczne  tel.:  25-632-44-75

 

24 września 2020

czwartek

 • Promocja akcji w lokalnych mediach, radiu i gazetach
 • Całodniowe badania laryngologiczne. Konieczna wcześniejsza rejestracja  tel.:  25-632-44-75

 

25 września 2020

piątek

 • Promocja akcji w lokalnych mediach, radiu i gazetach
 • Całodniowe badania laryngologiczne  Konieczna wcześniejsza rejestracja  tel.:  25-632-44-75

22

SIEDLCE

Kontakt:

Mazowiecki Szpital Wojewódzki

im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

z siedzibą w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce

Oddział Laryngologiczny

Tel. 25 640 34 50

 

21 września 2020

poniedziałek

 • rozmowa z mediami nt. Tygodnia Profilaktyki w Szpitalu w Siedlcach

 

23 września 2020

środa

 • Bezpłatne badania profilaktyczne – godz. 9:00 – 14: 00. Konieczna wcześniejsza rejestracja: tel. 25 640 34 50
 • Spotkanie z  mediami celem nagłośnienia akcji

 

24 września 2020

czwartek

 • Czat z lekarzem laryngologiem – godz. 13:00 – 14:00

podlaskie

 

 

23

BIAŁYSTOK

Białostockie Centrum Onkologii

Ul. Ogrodowa 12, 15-001 Białystok

 

21 września 2020

poniedziałek

-

25 września 2020

piątek

 • Promocja akcji w lokalnych mediach, radiu i gazetach
 • Akcja edukacyjno-informacyjna na terenie szpitala

pomorskie

 

 

24

GDAŃSK

Kontakt:

Klinika Otolaryngologii

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk

Tel. 58 349 31 10

 

21 września 2020

poniedziałek

-

25 września 2020

piątek

 • Promocja akcji w lokalnych mediach, radiu i gazetach
 • Informacja na stronie internetowej i facebookowej szpitala
 • Rejestracja na bezpłatne badania profilaktyczne tel. 58 349 31 10

śląskie

 

 

25

KATOWICE

Kontakt:

Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej

ul. Ziołowa 45/47

Katowice

Tel. Rejestracja główna szpitala:  32 359-81-04

 

23 września 2020

środa

 • Dzień badań przesiewowych godz. 10.00-14.00

Konieczna wcześniejsza rejestracja  tel. 32 359-81-04 w godz. 8.00-15.00

26

ZABRZE

Kliniczny Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu

ul. Curie- Skłodowskiej 10 Zabrze

 

21 września 2020

poniedziałek

-

25 września 2020

piątek

 • Akcja edukacyjno-informacyjna na terenie szpitala

świętokrzyskie

 

 

27

KIELCE

Kontakt:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. S. Artwińskiego 3

tel. 41 367 46 53

 

21 września 2020

poniedziałek

 • Konferencja prasowa poświęcona problemowi nowotworów głowy i szyi promująca ŚCO oraz Program Profilaktyki „Twój świadomy wybór”, informująca o działaniach zaplanowanych w Tygodniu Profilaktyki w ŚCO
 • Dyżur ekspercki podczas audycji radiowej
 • Audycje w mediach z udziałem pacjentów po zachorowaniu na nowotwór głowy i szyi (radio i TV)
 • Prezentacja dotycząca objawów i profilaktyki nowotworów głowy i szyi wraz z historiami pacjentów na stronie internetowej ŚCO oraz elektronicznych tablicach informacyjnych ŚCO

 

22 września 2020

wtorek

 • Przygotowanie i kolportaż Apelu do decydentów, zwracającego uwagę na problem nowotworów głowy i szyi
 • Prezentacja dotycząca objawów i profilaktyki nowotworów głowy i szyi wraz z historiami pacjentów na stronie internetowej ŚCO oraz elektronicznych tablicach informacyjnych ŚCO

 

23 września 2020

środa

 • Bezpłatne badania laryngologiczne po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu: tel. 41 367 46 53
 • Prezentacja dotycząca objawów i profilaktyki nowotworów głowy i szyi wraz z historiami pacjentów na stronie internetowej ŚCO oraz elektronicznych tablicach informacyjnych ŚCO

 

24 września 2020

czwartek

 • Wykład online dla uczniów szkół średnich województwa świętokrzyskiego – dr Sławomir Okła
 • Kolportaż materiałów edukacyjnych nt. Nowotworów głowy i szyi w POZ
 • Akcja edukacyjno-promocyjna w kieleckiej galerii z kolportażem materiałów edukacyjnych
 • Prezentacja dotycząca objawów i profilaktyki nowotworów głowy i szyi wraz z historiami pacjentów na stronie internetowej ŚCO oraz elektronicznych tablicach informacyjnych ŚCO

 

25 września 2020

piątek

 • Dyżur telefoniczny specjalistów z zakresu logopedii i psychoonkologii, poradnictwa dietetycznego dla pacjentów o nowotworach głowy i szyi tel. 41 367 46 53
 • Prezentacja dotycząca objawów i profilaktyki nowotworów głowy i szyi wraz z historiami pacjentów na stronie internetowej ŚCO oraz elektronicznych tablicach informacyjnych ŚCO

28

KIELCE

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45 25-736 Kielce

 

UWAGA!

ZMIANA DATY!

29 września 2020

wtorek

 • Bezpłatne badania laryngologiczne

Zachodnio-pomorskie

 

 

29

KOŁOBRZEG

Oddział Otolaryngologiczny

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg

 

21 września 2020

poniedziałek

-

25 września 2020

piątek

 • Akcja edukacyjna na terenie szpitala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do śledzenia naszych działań:

                          

Zespół Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi Wielkopolskiego Centrum Onkologii - Koordynator akcji

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
tel.: (+48 61) 885 09 29
fax: (+48 61) 88 50 910
e-mail: glowaiszyja@wco.pl
www.http://glowaiszyja.pl/